Petitie voor noodhulp platform om kunstsector te redden (Dutch)

Petitie voor noodhulp platform om kunstsector te redden (Dutch)

Spreekbuis.nl

De kunstsector heeft het door corona zwaar. Componist Stephen Emmer, zoon van de overleden nieuwslezer Fred Emmer, heeft daarom de petitie #reddekunstenoprtv opgezet.

De actie op petities.nl meldt: ‘De overheid kan of wil aan de kunsten een steunbedrag verstrekken dat niet toereikend is. De publieke omroep zou daarom een tijdelijk noodhulpplatform moeten gaan bieden door de programmering van een zender hier toe aan te passen. bij deze kunstuitzendingen kan dan worden gedoneerd door de kijker.’

Emmer wil een (tijdelijke) aanpassing van de Mediawet zodat culturele gebeurtenissen uitgezonden worden door de publieke omroep.

Emmer: ‘Het is nu nood-breekt-wetten-tijd en daarbij horen alle overheidsinstrumenten, -platformen en -kanalen te worden overwogen of betrokken om nu zo snel mogelijk het tij nog te kunnen keren. Dit mediaplan om de kunsten te redden middels het ter beschikking stellen van publieke zendtijd biedt budgetneutraal extra mogelijkheden tot steun. Het ontsluit de bij elke culturele gebeurtenis nu opgelegde publiekslimiet van 30 man per fysieke locatie door deze ook uit te zenden.’

Steun ook de kunstsector en teken de petitie hier.

[Spreekbuis.nl - 26 oktober 2020]

Contact Subscribe Mediamusic

Contactform


Please read our Privacy & Cookie statement